Gate to Mokotów

YEAR: 2014 | PROJECT: LINIAPROSTA | COMPETITION WORK

Show more project details ➔

KONCEPCJA MODERNIZACJI KAMPUSU GŁÓWNEGO SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

Główne cele projektowe

 • uporządkowanie istniejącej przestrzeni
 • uzupełnienie tkanki miejskiej brakującą zabudową
 • stworzenie przestrzeni, dzięki której studentom będzie się łatwiej integrować i uczyć
 • stworzenie przestrzeni reprezentacyjnej dla kampusu SGH

Plac przed Gmachem Głównym Szkoły Głównej Handlowej
W celu optymalnego wykorzystania przestrzeni przed Gmachem Głównym SGH przeprowadzono szereg zmian w tektonice terenu oraz geometrii przebiegu Alei Niepodległości. W kierunku północnym, przy skrzyżowaniu z ulicą Batorego, zlikwidowano dodatkowy pas ruchu do skrętu w lewo. W kierunku południowym, przy skrzyżowaniu z ulicą Rakowiecką, zlikwidowano dodatkowy pas ruchu do skrętu w lewo. Przeniesiono także przystanki tramwajowe bliżej skrzyżowania Niepodległości i Batorego, dzięki czemu przystanki dostępne są zarówno z naziemnego przejścia dla pieszych jaki i podziemnego przejścia metra.

Na odcinku ulicy równoległym do Gmachu Głównego zmiana położenia przystanków pozwoliła na poprowadzenie jezdni bliżej siebie, a poziom ulicy i trakcji tramwajowej obniżony zostało o 100 cm. Przeprowadzone zmiany pozwoliły na wygospodarowanie dodatkowych 10,5 m przestrzeni przed Gmachem Głównym SGH. Większa ilość dostępnego miejsca pozwoliła na swobodny podział traktu pieszego na dwie części. Główny pas komunikacji pieszej zlokalizowano bliżej ulicy i podniesiono o 120 cm w stosunku do stanu pierwotnego, a przed wejściem do gmachu wytyczono foremny plac. Posadzka placu obniżona jest w stosunku do głównego pasa komunikacji o 80 cm i ograniczona dwoma wysokim stopniami i pasem zieleni. Przestrzeń domykają fasada Gmachu Głównego oraz ściany projektowanych budynków N1 i N2.

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Budynek inkubatora przedsiębiorczości zlokalizowany został przy wschodniej granicy arboretum i Alei Niepodległości. Bryła obiektu, z wycięciem w środkowej części wysokiego parteru, stanowić ma bramę do projektowanego miasteczka studenckiego. Budynek domyka także kompozycję przestrzenną układu gmachu głównego i nowych budynków SGH przy Alei Niepodległości. Architektura inkubatora stanowić ma negatyw otwartych elewacji  w projektowanych nowych budynkach kampusu SGH.

DZIEDZINIEC KAMPUSU SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ
 Dziedziniec dzięki pawilonowi, w którym ma się znajdować siedziba samorządu SGH oraz klub studencki, ma być miejscem skupiającym życie społeczności studenckiej. Jedna z ważniejszych alejek prowadząca od budynków po północnej stronie kampusu, do tych przy ul. Racławickiej, przechodzi bezpośrednio przez pawilon generując większy ruch pieszych przy centralnie położonym budynku. Lokalizacja pawilonu nie jest przypadkowa. Podyktowana została analizą zastanego drzewostanu. W celu pozostawienia jak największej ilości wysokiej zieleni budynek zaprojektowano w miejscu parkingu samochodowego gdzie drzew praktycznie nie ma. Przed pawilonem znajduje się plac współgrający z osią założenia kampusu, będący zarazem przedłużeniem tarasu znajdującego się przy wyjściu z kawiarni w GG SGH. Ze względu na bliskie sąsiedztwo budynków mieszkaniowych zdecydowano się na umieszczenie klubu studenckiego na kondygnacji -1, otwierając ją obniżeniem terenu w stronę zachodnią. Pozwoliło to na zachowanie odpowiednich warunków akustycznych, które nie będą uciążliwe dla sąsiadów. Zagłębienie z placem pozwoliło przy okazji uzyskać bardziej kameralny charakter miejsca, które latem może pełnić funkcję kawiarni, czy nawet sceny.

ZABUDOWA UZUPEŁNIAJĄCA I JEJ FUNKCJE

BUDYNEK N1

 • przestrzeć do wspólnej nauki dla studentów SGH
 • sale dla kół naukowych
 • sale konferencyjne z możliwością najmu dla osób spoza uczelni
 • wyjście z metra, kiosk

BUDYNEK N2
 • sale ćwiczeniowe
 • 2 sale wykładowe
 • parking podziemny

BUDYNKI N3, N4
 • budynki przewidziane do realizacji w ostatnim etapie rozbudowy SGH
 • funkcja dopasowana do aktualnych potrzeb uczelni

PAWILON
 • siedziba samorządu studentów SGH (0)
 • klub studencki (-1)

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKADEMIKI
 • 3 budynki z usługami od strony ul. Batorego