parc in Bydgoszcz

YEAR: 2017 | CLIENT: CITY OF BYDGOSZCZ

Show more project details ➔

KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA REWALORYZACJI PARKU LUDOWEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W BYDGOSZCZY

Powierzchnia: 4,8 ha

Celem opracowywanego założenia była rewaloryzacja przestrzeni Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy poprzez uzupełnienie funkcjonalne i podniesienie standardu istniejącej oferty dla turystów, mieszkańców miasta Bydgoszcz oraz okolic, utworzenie miejsc integracji i rekreacji lokalnej społeczności. Założenie ma na celu pomoc w rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych miasta, ma zapewnić alternatywę dla spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.

projekt zrealizowany we współpracy z:
Paweł Pytlasiński, Urszula Michalska, Sebastian Kochel, Palmett